Om Facebook-gruppen
Bränsleupproret

0
Medlemmar

Sveriges största Facebook-grupp

Vår Facebook-grupp är ett community där vi diskuterar och bollar tankar, söker stöd och får information från varandra. Det är också här vi samordnar våra demonstrationer och event. 

Partipolitisk obunden

Gruppen och rörelsen är partipolitisk obunden men frågorna vi bedriver som opinionsgrupp är ytterst politisk.

Lösningar

I gruppen bollas tankar och funderingar kring den nuvarande situationen med bränslepriserna och dess skatter.

Fokus

Gruppen handlar om alla drivmedel som exempelvis Diesel, Bensin, el, vätgas osv.

Tålamod

Rom byggdes inte på en dag: det tar tid att uppnå våra högt uppsatta mål med allt det motstånd vi måste övervinna, men tillsammans kan vi nå framgång!

Facebook-gruppens regler

1. RELEVANS

Inlägg/kommentarer som inte är relaterade till ämnet i det befintliga inlägget eller saknar relevans tas bort. Håll er till ämnet i inläggen ni kommenterar i.

2. INGET HATISKT INNEHÅLL ELLER MOBBNING

Vi tar bort innehåll som direkt angriper någon på grund av etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning, kön och/eller partitillhörighet.

3. HÅLL GOD TON OCH VISA ÖMSESIDIG RESPEKT

Alla i Facebook-gruppen har ett gemensamt ansvar att hålla en vettig nivå bland kommentarerna. Bemöt andra såsom du själv vill bli bemött.

4. INAKTIVERNG OCH BLOCKERING

Vid personliga påhopp, personangrepp, hot, rasistiska kommentarer, önska någon fysisk eller psykisk skada.

5. PROVOKATION OCH SPAM

Provocerande kommentarer eller spam kommentarer kommer att raderas.

6. PARTIPROPAGANDA

Partipropaganda är inte tillåtet och hör inte hit till gruppen.

med vilken filosofi drivs facebookgruppen?

Bränsleupprorets utgångspunkt är att alla människor är lika mycket värda oavsett var man kommer ifrån, var man bor, vilken politisk färg man har, och så vidare. Målet med Facebook-gruppen är att skapa en plattform där alla kan diskutera i god ton i frågor kring bilar, drivmedel, transport- och miljö- och klimatpolitik även om man inte delar åsikter.

Facebookgruppen Bränsleupproret har användarregler som ställer krav på gruppmedlemmarna, och i de fall när tonen blir otrevlig eller bryter mot lag så kommer administratörer och moderatorer att ta bort kommentarer, varna gruppmedlem och vid upprepade tillfällen eller i synnerligen grova fall att stängas av.

Tyvärr kan vi inte publicera alla inlägg som gruppmedlemmar vill lägga in dels på grund av platsbrist, men också för att många postar identiskt innehåll eller vill dela samma artiklar och nyheter som någon annan. Dessutom om vi lät gruppmedlemmar posta alla inlägg som läggs upp så skulle det bli hundratals inlägg varje dag, alltså att informationen drunknar i flödet.

Trots det försöker vi variera inlägg och flöde för att spegla gruppmedlemmarnas olika åsikter.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Våra villkor och integritetspolicy är utformat efter svensk lag, rådande dataskyddslagstiftning och GDPR. Genom att godkänna villkor och integritetspolicyn accepterar du våra användarvillkor och ger oss ditt samtycke att behandla data och personuppgifter enligt nedan.

Lyssna på folket (lyssnapafolket.nu) drivs av Koyal AB (559062-6890). Lyssna på folket förespråkar att politikerna ska lyssna mer på folket. I Sverige sker val vart fjärde år. Under dessa fyra år tas mängder av beslut i Riksdagen, kommunfullmäktige m.m. Vissa av besluten är förlegade och/eller stämmer inte överens med vad partierna gick till val på. Vi vill därför möjliggöra att genom vår plattform att samla in och skapa namninsamlingar för att lyfta folkets röst som sedan ska levereras till berörda parter.

Användarvillkor
För att skriva under en kampanj behövs inte ett konto. Om du vill skriva under en kampanj på vår plattform/hemsida måste du ange information och uppgifter som är sanningsenlig, korrekt och fullständig. Du garanterar att det du publicerar på vår plattform och hemsida har du upphovsrätt till. Det du publicerar på vår plattform/hemsida är du ansvarig för. Du får inte ange information eller uppgifter som strider mot svensk lag, görs detta är du ansvarig och vi kan komma att vidta rättsliga åtgärder. Du får inte samla in och använda informationen som privatpersoner lägger i kommersiellt syfte. Som användare kan ditt namn och din e-mail visas offentligt och vidarebefordras till den part som namninsamlingen riktar sig mot. Dina personuppgifter och data hamnar både hos uppdragsgivaren (skaparen av namninsamling) och hos Lyssna på folket Koyal AB (559062-6890).

Integritetspolicy
Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

Information som vi samlar in
Vi samlar in information så att vi kan fullfölja våra åtaganden gentemot uppdragsgivaren (skaparen av namninsamlingen) och dig. Vi samlar också in information för att förbättra våra tjänster för alla användare och besökare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder vår hemsida.

Dina personuppgifter behandlas endast av Lyssna på folket och skaparen av namninsamlingen och de personuppgiftsbiträden som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av personuppgifterna. Eftersom underskrifterna kan komma att överlämnas till organisationer rörande aktuell namninsamling skriver vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med rörande organisationer. Övriga personer som kan komma att se eller behandla personuppgifterna, t.e.x redovisningskonsult, kommer det även här att upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in

Vi behandlar de personuppgifterna som vi efterfrågar när du signerar en namninsamling så som:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, information om de namninsamlingar du har skrivit under och visat intresse för.

Du har hela tiden rätten att få tillgång till den information vi har samlat om dig och har rätten att återkräva ditt samtycke.

Annan information vi kan komma att samla in är
Operativsystem, typ av enhet, webbläsare, ip adress, sidor du tittar på, kommentarer, annonser som du tittar och klickar på, länkar som du klickar på. Öppnings- och läsfrekvenser av de e-mail vi skickar ut. Detta samlas in när du besöker vår och uppdragsgivarens hemsida och mottager våra e-mails.

Vilka har tillgång till informationen
Beroende på olika typer av plugin och leverantörer kan uppdragsgivaren ha andra verktyg och konsulter som kommer åt informationen j.m.f med oss. De tredjeparts verktygen vi, Lyssna på folket använder oss av för att marknadsföra, analysera, skapa annonser, säkerhetsställa prestanda och funktion är Google adsense, google analytics, facebook, sendinblue, jotfarm, hotjar, mailchimp,

Hur använder vi informationen?
Om du kryssar i rutan att det är okej att vi visar ditt namn och kommentar kan det komma att visas på vår plattform och på uppdragsgivarens hemsida. Ditt namn, e-mail, och telefonnummer kan komma att delas till berörd part som namninsamling gäller. Detta skall framgå av namninsamlingen. Lyssna på folket och uppdragsgivaren får tillgång till din data och kan komma att marknadsföra kampanjer eller annat som ligger inom Lyssna på folket och uppdragsgivarens intresse. Du har hela tiden rätten att återkalla ditt samtycke och vid utskick av mail så kommer det finnas möjlighet att avregistrera dig från mail.

Hur skyddar vi informationen?
Lyssna på folket ser till att både plattformen och uppdragsgivarens hemsida använder sig av krypteringsverktyget SSL och vidtag annan nödvändig teknisk och organisatoriska åtgärder för att förhindra, förebygga och säkerhetsställa att informationen inte hamnar hos obehöriga.