Bränsleupproret

Sveriges största folkrörelse

vad vill vi

BRÄNSLEUPPRORET
Vad vill Bränsleupproret, Peder intervjuas
VAD VILL BRÄNSLEUPPRORET

Bränsleupproret eftersträvar ett samhälle där bilismen inte överbeskattas och där alla svenska medborgare känner sig fria att bo, arbeta och leva där de önskar utan att straffbeskattas.

Vår viktigaste grundlag Regeringsformen tryggar oss rättigheten att bo och leva var vi vill, att staten ska värna individens privatekonomi.  

Ta en titt på vad vi har åstadkommit

Webbshop

Läckra och träffsäkra budskap

Läs våra senaste inlägg i debatten

vilka är vi

BRÄNSLEUPPRORET
Vilka är Bränsleupproret, tidigare bensinupproret 2.0
VILKA ÄR BRÄNSLEUPPRORET

Bränsleupproret, tidigare Bensinupproret 2.0  är en gräsrots-/folkrörelse och en Facebookgrupp som kräver rättvisa drivmedelsskatter (inklusive energiskatt) tills samhället erbjuder hållbara/förnyelsebara drivmedel till kostnader som möjliggör för ALLA svenskar att leva och bo där de vill.

Bränsleupproret  är partipolitiskt obundet, och fri från ideologisk grund. Vi för samtal med alla politiska partier/föreningar utan att  ställa oss på någons sida. Vi respekterar andras politiska åsikter. Samarbete, öppet samtal och demokrati är de centrala begrepp vi arbetar med som verktyg.

FRAMÅT

vad hände
med
bensinupproret?

Bensinupproret växte och tog in nytt folk i organisationen. I samband med detta ändrade vi strategi och därmed också namnet.

Rörelsen finns kvar och har växt till en organisation med både förening, stiftelse och servicebolag.

Stöd rörelsen

Varje bidrag räknas!
Ge ditt bidrag enkelt genom att swisha valfritt bidrag till

123 129 60 11


Du kan också engagera dig ideellt och bli medlem i föreningen

Skriv upp dig på vår maillista

Få våra senaste nyheter
Få tips och trix för både
ekonomi och bil

Du får ett välkomstmail efter du klickat på skickat. Glöm inte att kolla i skräpposten efter emailet.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Våra villkor och integritetspolicy är utformat efter svensk lag, rådande dataskyddslagstiftning och GDPR. Genom att godkänna villkor och integritetspolicyn accepterar du våra användarvillkor och ger oss ditt samtycke att behandla data och personuppgifter enligt nedan.

Lyssna på folket (lyssnapafolket.nu) drivs av Koyal AB (559062-6890). Lyssna på folket förespråkar att politikerna ska lyssna mer på folket. I Sverige sker val vart fjärde år. Under dessa fyra år tas mängder av beslut i Riksdagen, kommunfullmäktige m.m. Vissa av besluten är förlegade och/eller stämmer inte överens med vad partierna gick till val på. Vi vill därför möjliggöra att genom vår plattform att samla in och skapa namninsamlingar för att lyfta folkets röst som sedan ska levereras till berörda parter.

Användarvillkor
För att skriva under en kampanj behövs inte ett konto. Om du vill skriva under en kampanj på vår plattform/hemsida måste du ange information och uppgifter som är sanningsenlig, korrekt och fullständig. Du garanterar att det du publicerar på vår plattform och hemsida har du upphovsrätt till. Det du publicerar på vår plattform/hemsida är du ansvarig för. Du får inte ange information eller uppgifter som strider mot svensk lag, görs detta är du ansvarig och vi kan komma att vidta rättsliga åtgärder. Du får inte samla in och använda informationen som privatpersoner lägger i kommersiellt syfte. Som användare kan ditt namn och din e-mail visas offentligt och vidarebefordras till den part som namninsamlingen riktar sig mot. Dina personuppgifter och data hamnar både hos uppdragsgivaren (skaparen av namninsamling) och hos Lyssna på folket Koyal AB (559062-6890).

Integritetspolicy
Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

Information som vi samlar in
Vi samlar in information så att vi kan fullfölja våra åtaganden gentemot uppdragsgivaren (skaparen av namninsamlingen) och dig. Vi samlar också in information för att förbättra våra tjänster för alla användare och besökare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder vår hemsida.

Dina personuppgifter behandlas endast av Lyssna på folket och skaparen av namninsamlingen och de personuppgiftsbiträden som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av personuppgifterna. Eftersom underskrifterna kan komma att överlämnas till organisationer rörande aktuell namninsamling skriver vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med rörande organisationer. Övriga personer som kan komma att se eller behandla personuppgifterna, t.e.x redovisningskonsult, kommer det även här att upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in

Vi behandlar de personuppgifterna som vi efterfrågar när du signerar en namninsamling så som:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, information om de namninsamlingar du har skrivit under och visat intresse för.

Du har hela tiden rätten att få tillgång till den information vi har samlat om dig och har rätten att återkräva ditt samtycke.

Annan information vi kan komma att samla in är
Operativsystem, typ av enhet, webbläsare, ip adress, sidor du tittar på, kommentarer, annonser som du tittar och klickar på, länkar som du klickar på. Öppnings- och läsfrekvenser av de e-mail vi skickar ut. Detta samlas in när du besöker vår och uppdragsgivarens hemsida och mottager våra e-mails.

Vilka har tillgång till informationen
Beroende på olika typer av plugin och leverantörer kan uppdragsgivaren ha andra verktyg och konsulter som kommer åt informationen j.m.f med oss. De tredjeparts verktygen vi, Lyssna på folket använder oss av för att marknadsföra, analysera, skapa annonser, säkerhetsställa prestanda och funktion är Google adsense, google analytics, facebook, sendinblue, jotfarm, hotjar, mailchimp,

Hur använder vi informationen?
Om du kryssar i rutan att det är okej att vi visar ditt namn och kommentar kan det komma att visas på vår plattform och på uppdragsgivarens hemsida. Ditt namn, e-mail, och telefonnummer kan komma att delas till berörd part som namninsamling gäller. Detta skall framgå av namninsamlingen. Lyssna på folket och uppdragsgivaren får tillgång till din data och kan komma att marknadsföra kampanjer eller annat som ligger inom Lyssna på folket och uppdragsgivarens intresse. Du har hela tiden rätten att återkalla ditt samtycke och vid utskick av mail så kommer det finnas möjlighet att avregistrera dig från mail.

Hur skyddar vi informationen?
Lyssna på folket ser till att både plattformen och uppdragsgivarens hemsida använder sig av krypteringsverktyget SSL och vidtag annan nödvändig teknisk och organisatoriska åtgärder för att förhindra, förebygga och säkerhetsställa att informationen inte hamnar hos obehöriga.